תב"עות

רמתיים צופים

שכונת מגורים נבי סמואל, מצפון לשכונת רמות, ירושלים

  ,שימושים: מבני ציבור, מבני חינוך ודת

מסחר, ומגורים

סטטוס: תב"ע

שטח החלקה: 8 דונם

© 2018 by Chaim Shachar Architects.