תב"עות

benui1.jpg

רמתיים צופים

שכונת נבי סמואל, מצפון לשכונת רמות, ירושלים  שימושים: מבני ציבור, מבני חינוך ודת

מסחר, ומגורים

סטטוס: תב"ע

שטח החלקה: 18 דונם

groundflor taba10-Layout2.jpg