מגורים

תרצה 10-12

שכונת יפה נוף, ירושלים

תמ"א - הריסה ובנייה מחדש 

מספר דירות: 8

סטטוס: בבניה

© 2018 by Chaim Shachar Architects.