מגורים

מגורים בשועפאת

4758_01.jpg

מזרח ירושלים

היתר 

סטטוס: קבלת היתר בניה

4758_02.jpg