מגורים

מגורים בשועפאת

מזרח ירושלים

היתר 

סטטוס: קבלת היתר בניה

© 2018 by Chaim Shachar Architects.