תב"עות

כנפי נשרים 31

גבעת שאול, ירושלים

שימושים: מסחר, תעסוקה

  סטטוס: תב"ע מאושרת

שטח: 48,000 מ"ר

© 2018 by Chaim Shachar Architects.