תב"עות

Givat Shaul, Jerusalem​

New Building 

Uses: Marketing & offices

Area : 48,000 sq. meter

Status:  Urban Planning permit & building permit

Kanfei Nesharim 31

© 2018 by Chaim Shachar Architects.