מבני ציבור

מרכז מסחר ותעסוקה

אזור תעשייה הר טוב

סטטוס: מאוכלס

שטח : 3300 מ"ר

מרכז גניר

© 2018 by Chaim Shachar Architects.