מבני ציבור

אודיטוריום בית ספר איברהמיה

שייח ג'ראח, ירושלים

 בית ספר איברהמיה

400 מקומות ישיבה 

יעוץ תאורה וצילום: עמיר ברנר

© 2018 by Chaim Shachar Architects.