פרוייקטים

פינת רחוב יפו-רוממה

ירושלים

בניין מסחר ומשרדים

© 2018 by Chaim Shachar Architects.