פרוייקטים

פינת רחוב יפו-רוממה

ירושלים

בניין מסחר ומשרדים